- Διαφήμιση -
Χρόνος Ανάγνωσης: 2 ΛεπτάΧρόνος Ανάγνωσης: 2 Λεπτά

Ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών στις παραλίες και «ενιαίο master plan” ζήτησα -από τον πρόεδρό της εταιρείας “Παράκτιο Αττικό Μέτωπο” Αριστείδη Ματιάτο, οι 6 δήμαρχοι του Παραλιακού μετώπου κκ Κονδύλης, Χατζηδάκης, Παπανικολάου, Κωνσταντάτος, Κωνσταντέλλος, Σοφρώνης και Κιούσης, οι οποίοι συναντήθηκαν την Δευτέρα (22 /9/2014) μετά και τη δημοσιοποίηση των εκτάσεων του παραλιακού μετώπου που περιέρχονται στην εταιρεία του δημοσίου “Παράκτιο Αττικό Μέτωπο”.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφεραν οι δήμαρχοι οι δήμοι θα πρέπει να λαμβάνουν ποσοστό επί των εσόδων τα οποία φυσικά θα χρησιμοποιήσουν για να δημιουργήσουν τις κατάλληλες υποδομές στους δήμους τους.

Στις προτεραιότητες της εταιρείες βρίσκεται πρώτον η λεπτομερής καταγραφή των περιουσιακών στοιχείων που της μεταβιβάστηκαν με τις Υπ. Αριθμ.: 143/43399 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2424 τεύχος Β’ 11/9/2014) και 148/43856 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2429 Τεύχος Β’ 12/9/2014), δεύτερον η αποσαφήνιση του Νομικού και ιδιοκτησιακού πλαισίου και τρίτον η ενοποίηση των υπηρεσιών.

- Διαφήμιση -