- Διαφήμιση -
Χρόνος Ανάγνωσης: 20 ΛεπτάΧρόνος Ανάγνωσης: 20 Λεπτά

    

Πακέτο προτάσεων αναφορικά με το Τεχνικό Πρόγραμμα την κατανομή πόρων και τον Προϋπολογισμό του Δήμου Βούλας Βάρης Βουλιαγμένης για το 2022 παρουσίασε η Ριζοσπαστική Κίνηση Πολιτών , με επικεφαλής τον Θάνο Ματόπουλο.

Σχετικό: το με Αρ.Πρωτ.19473-27/05/2021 του ΔΗΜΟΥ  ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

Η νέα νομοθεσία επιβάλει στις  Δημοτικές παρατάξεις της αντιπολίτευσης να συντάσσουν ολοκληρωμένες και ισοσκελισμένες προτάσεις σχετικά με τον ετήσιο προϋπολογισμό και το ετήσιο τεχνικό πρόγραμμα. Αυτές  οφείλουν να κατατεθούν έγκαιρα στις αρμόδιες διευθύνσεις του Δήμου για έλεγχο και έγκριση για να μπορέσουν να συζητηθούν και να αποτελέσουν αντικείμενο γόνιμου διαλόγου για την τελική σύνταξη τόσο του προϋπολογισμού όσο και του τεχνικού προγράμματος.  Η όλη αυτή διαδικασία που επιβλήθηκε μετά τις πρόσφατες αυτοδιοικητικές εκλογές, μας βρίσκει αντίθετους. Οι παρατάξεις της αντιπολίτευσης οφείλουν να καταθέτουν συγκεκριμένες προτάσεις  για την σύνταξη και του προϋπολογισμού και του τεχνικού προγράμματος σύμφωνα με τα πολιτικά κριτήριά τους και τις ανάγκες του κοινωνικού συνόλου και τις ανάγκες αναβάθμισης δομών και υποδομών του Δήμου. Η επιβολή του νέου νόμου για μετατροπή των Δημοτικών παρατάξεων από πολιτικούς φορείς σε στεγνά διοικητικά όργανα χωρίς καμία υποστήριξη, έγινε με σκοπό να στερήσει στις Δημοτικές παρατάξεις της αντιπολίτευσης τη δυνατότητα να καταθέτουν προτάσεις προς συζήτηση και ένταξη στο υπό διαμόρφωση κείμενο προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος, γιατί είναι ξεκάθαρο ότι δεν είναι δυνατόν να υποβάλουν ολοκληρωμένες προτάσεις και αιτιολογική έκθεση λόγω μη ύπαρξης ανάλογης στελέχωσης του συνδυασμού και  δυνατότητας για έγκαιρη συλλογή αναγκαίων δεδομένων. Πιστεύουμε ότι δικαίωμα κατάθεσης ανάλογων προτάσεων πρέπει να έχουν και οι τοπικοί σύλλογοι και συλλογικότητες.

  Η  Ριζοσπαστική Κίνηση Πολιτών Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης ( ΡΙ.ΚΙ.Π.  Β.Β.Β. ) παρόλα αυτά, όπως κάθε χρόνο καταθέτει συγκεκριμένες προτάσεις, ανταποκρινόμενη στην προσπάθεια που γίνεται για την κατάρτιση σύνταξης του τεχνικού προγράμματος και του προϋπολογισμού του 2022. Πολλές από αυτές αποτελούν προτάσεις παλαιότερες που ακόμη δεν έχουν υλοποιηθεί ή ολοκληρωθεί καθώς και θέσεις της  ΡΙ.ΚΙ.Π.  Β.Β.Β. στα προεκλογικά της προγράμματα αλλά και καταγραφές προβλημάτων και αναγκών που έχουν διαχρονικά καταγραφεί και ήδη δοθεί στην δημοσιότητα.

ΤΕΧΝΙΚΟ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  2022

 

 1. Ελεύθερη πρόσβαση στο διαδίκτυο σε δημόσιους χώρους και δημοτικά κτήρια, με την ανάπτυξη σύγχρονου Δημοτικού δικτύου Wi-Fi. 
 1. Να επισπευσθούν οι εργασίες αναβάθμισης και δημιουργίας μικρών αυτόνομων διαμερισμάτων της στέγης υπερηλίκων της οδού Πάνος και στους υπόλοιπους ορόφους. Στην υφιστάμενη δομή στέγασης της οδού Πανός να δημιουργηθεί στον ημιυπόγειο χώρο πλήρως ανεξάρτητη δομή για την προσωρινή φιλοξενία (υπνωτήριο σε περιόδους δυσμενών καιρικών συνθηκών) και παροχή βασικών υπηρεσιών ( Κέντρο Ημέρας Αστέγων)  σε αστέγους που δεν επιθυμούν την στέγαση τους σε μόνιμες δομές.
 1. Μετά  την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διεργασιών να ξεκινήσει άμεσα η μελέτη και ανέγερση της νέας κοινωνικής δομής  του Δήμου του ‘’ Διαμαντοπούλειου Γηροκομείου ’’. Αυτό προϋποθέτει την εκ των προτέρων ετοιμότητα της μελέτης και του τρόπου χρηματοδότησης (ΕΣΠΑ ή Περιφέρεια κλπ) και λειτουργίας της δομής ως ισόβιας υποστηριζόμενης στέγασης.
 1. Η ανάγκη για τη δημιουργία δομής για το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) στον Δήμο μας είναι μεγάλη. Να επιλεγεί χώρος επαρκής και κατάλληλος σε κομβικό σημείο για την δημιουργία του. Η δομή να στελεχωθεί με μόνιμο εξειδικευμένο προσωπικό και εθελοντές.
 1. Μελέτη και εφαρμογή πραγματικού εκσυγχρονισμού του κτηρίου της Πνευματικής Εστίας Βούλας, καθώς και της υλικοτεχνικής υποδομής για την άρτια διεξαγωγή των  εκδηλώσεων.

Μελέτη και υλοποίηση ανοικτής Δημοτικής δανειστικής βιβλιοθήκης. Αρχικά μπορεί να χωροθετηθεί σε υπάρχουσα σχολική βιβλιοθήκη.

 1. Μελέτη και άμεση υλοποίηση κινηματογραφικής λέσχης στον πολυχώρο της αίθουσας «ΙΩΝΙΑ», με τακτικές εβδομαδιαίες προβολές. Να δοθεί η δυνατότητα για διάθεση και χρήση του χώρου από ομάδες πολιτών και για φιλοξενία θεατρικών ομάδων και μουσικών συνόλων. Η χρήση αυτή να είναι δωρεάν και να υποστηρίζεται με τα αναγκαία υλικοτεχνικά μέσα.
 1. Δημιουργία Δημοτικής βάσης δεδομένων με αρχείο όλων των ηλεκτρονικών διευθύνσεων Δημοτών και κατοίκων αλλά και φορέων, συλλόγων, συλλογικοτήτων, κινήσεων πολιτών, ομάδων εθελοντών και πολιτών, το οποίο θα επιτρέψει την ενημέρωση και  διαβούλευση – ανταλλαγή  απόψεων σε θέματα τα οποία τους αφορούν άμεσα.
 1. Λήψη των αναγκαίων ενεργειών και πρωτοβουλιών για την δημιουργία νέου σύγχρονου αθλητικού κέντρου στο εκτός σχεδίου Ο.Τ.  που περικλείεται από τις οδούς Λ. Βουλιαγμένης – Δερβενακίων – Βουτυρά – Προόδου.

Συγκεκριμένα, να ξεκινήσουν άμεσα οι μελέτες για τις αναγκαίες Δημοτικές αθλητικές εγκαταστάσεις και να γίνει παράλληλα η απαλλοτρίωση του χώρου ως εκτός σχεδίου περιοχή, σύμφωνα με τις προβλέψεις της Γενικής  Γραμματείας Αθλητισμού  (κατάθεση των προβλεπόμενων αποζημιώσεων στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων  υπέρ των δικαιούχων που θα αναγνωριστούν μέσα από την προβλεπόμενη διαδικασία).

 1. Με δεδομένη την οικιστική έκρηξη σε όλο το εύρος του Δήμου να γίνει άμεσα μελέτη για την εύρεση κατάλληλου χώρου ανά Δημοτική ενότητα για την στέγαση όλων των βαθμίδων εκπαιδευτικής διαδικασίας ( βρεφονηπιακοί σταθμοί – νηπιαγωγεία- δημοτικά – γυμνάσια – γενικά λύκεια – ΕΠΑΛ). Αυτό καθίσταται αναγκαίο και λόγω της ανάγκης αποσυμφόρησης των υπαρχόντων για εκπαιδευτικούς και υγειονομικούς λόγους.
 1. Επιτάχυνση της εφαρμογής του επικαιροποιημένου Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων που περιλαμβάνει τη δημιουργία πολλών μικρών πράσινων σημείων ειδικών ανακυκλώσιμων υλικών αλλά και πράσινου σημείου ανά  Δημοτική Κοινότητα και μεγάλου κεντρικού πράσινου σημείου. Για τα κλαδέματα κήπων και τα βιοαποδομήσιμα απόβλητα να τηρηθεί με ακρίβεια όσα προβλέπει  το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων. Να εξεταστεί παράλληλα και η μέθοδος της οικιακής κομποστοποίησης, κυρίως σε όσους δείξουν ενδιαφέρον για τη χρήση της.
 1. Βελτίωση προσβασιμότητας δρόμων και πεζοδρόμων – Υλοποίηση έργων οδοποιίας σε όλο τον  Δήμο, με προτεραιότητα στις περιοχές που υστερούν. Βελτίωση των συνθηκών προσβασιμότητας των ΑμεΑ  σε όλες τις δημόσιες δημοτικές υπηρεσίες, στους  Δημόσιους  κοινόχρηστους χώρους, στους χώρους αναψυχής κλπ
 1. Να διανοιχτούν οι επί χρόνια αδιάνοιχτοι δρόμοι εντός αστικού ιστού και να συνδεθούν με το αποχετευτικό  σύστημα οι κατοικίες των πολιτών που παραμένουν όμηροι .
 1. Αναβάθμιση  της Δημοτικής συγκοινωνίας σε συνδυασμό με την Δημόσια   Συγκοινωνία. Πύκνωση δρομολογίων και κάλυψη περισσότερων περιοχών.
 1. Να γίνει λεπτομερής  κυκλοφοριακή μελέτη για την ασφαλή άφιξη – αναχώρηση των μαθητών σε όλα τα σχολεία της περιοχής. Να επικαιροποιηθεί η κυκλοφοριακή μελέτη και να υλοποιηθούν  άμεσα τα συμπεράσματα της για την ασφαλή άφιξη – αναχώρηση  των μαθητών του 3ου Δημοτικού αλλά και των πεζών στην πλατεία Άλσους στο Πανόραμα .
 1. Στην παραλιακή μεταξύ οδού Ήρας και Διός να ζητηθεί από την αρμόδια υπηρεσία  και να τοποθετηθεί άμεσα φωτεινός σηματοδότης και διάβαση πεζών. Να διεκδικηθεί η άμεση τοποθέτηση των ήδη εγκεκριμένων φωτεινών σηματοδοτών σε όλο το εύρος του Δήμου.
 1. Δημιουργία αναγκαίων υποδομών στάθμευσης στους βασικούς κεντρικούς πόλους κάθε πόλης με Δημοτικούς χώρους ελεύθερης στάθμευσης. ¨Έτσι με την ολοκλήρωση πλέον της διαδικασίας αγοράς του αδόμητου χώρου της πρώην βίλας Κατσουλάκου, να διανοιχτεί και να αποδοθεί άμεσα ως χώρος στάθμευσης για την αποσυμφόρηση της πλατείας Βάρκιζας που υποφέρει από έλλειψη θέσεων στάθμευσης μετά από την πρόσφατη ανάπλασή της.

 Στην Βούλα, διερεύνηση της δυνατότητας μακροχρόνιας μίσθωσης του αδόμητου οικοπέδου ιδιοκτησίας ΕΤΕΑΜ (Ποσειδώνος & Κονδύλη) εμβαδού 1500 τ.μ. και την διαμόρφωσή του σε χώρο δημοτικού πάρκινγκ  για στάθμευση μικρής διάρκειας.

Στην Βουλιαγμένη, το ίδιο μπορεί να ισχύσει για στάθμευση μικρής διάρκειας στον αδόμητο χώρο Ορφέως & Ιάσωνος εμβαδού 2100τμ.

 Στην Βάρη, θεσμοθέτηση της χρήσης ως υπαίθριου δημοτικού παρκινγκ του αδόμητου χώρου στην Βασ. Κωνσταντίνου εμβαδού 3800τμ

 Οι υπάρχοντες ελεύθεροι χώροι στάθμευσης που εξυπηρετούν τους πολίτες να σημανθούν  κατάλληλα και να  πάψουν να είναι παραμάγαζο των κοντινών επιχειρήσεων.

 1. Έλεγχος της ποιότητας – καθαρότητας των υδάτων των ακτών κολύμβησης, σε συνεργασία με την Ειδική Γραμματεία Υδάτων και έγκαιρη δημοσιοποίηση όλων των αποτελεσμάτων και στα 13 σημεία ελέγχου.
 1. Συνεχής μέριμνα για την αναβάθμιση όλων των Δημόσιων κοινόχρηστων χώρων και χώρων πρασίνου, με σκοπό την χρήση  τους ως σημείων κοινωνικής συνάντησης και αναφοράς.                 Αξιοποίηση αυτών που παραμένουν χέρσα γη, με ανάδειξή τους  και με  έργα συντήρησης και αύξησης  πρασίνου και της προσβασιμότητας.
 1.    Άμεσα να γίνει μελέτη για την αποτύπωση των Δημοσίων – Δημοτικών κοινόχρηστων εκτάσεων που   διακατέχουν ιδιωτικά πολίτες και η εκκλησία ( με την συνηγορία της πολιτείας)  και να αποδοθούν σε κοινή χρήση.
 1.  Δράσεις, έργα  και ανάληψη ευθύνης για την προστασία, ανάδειξη, καθαρισμό και αποκατάσταση της προσβασιμότητας σε  όλους τους Δημόσιους χώρους, συμπεριλαμβάνοντας τις παραλίες και τους ορεινούς όγκους. Οι εργασίες αυτές να γίνονται από τις υπηρεσίες του Δήμου σε τακτική βάση.
 1.  Να αναζητηθεί άμεσα η βέλτιστη λύση για την κατασκευή της πολυαναμενόμενης πλατείας Πηγαδακίων που εκκρεμεί ως αίτημα εδώ και πολλά χρόνια.
 1. Για τις ελεύθερες παραλίες του Δήμου και όσες η πολιτεία δεν μεριμνά για την προσβασιμότητα και προστασία τους, ο Δήμος οφείλει να αναλάβει πρωτοβουλίες για την  απόδοσή τους στο κοινωνικό σύνολο, με ταυτόχρονη ανάληψη και υλοποίηση παρεμβάσεων που θα  διασφαλίζουν την ελεύθερη πρόσβαση, την προστασία και την καθαριότητα τους.
 1. Προώθηση της τουριστικής ανάδειξης του Δήμου με συγκεκριμένες πολιτικές και συνέργειες.

Συγκριτικό πλεονέκτημα του Δήμου το φυσικό περιβάλλον σε συνδυασμό με το πολιτιστικό-αρχαιολογικό κομμάτι είναι η υπάρχουσα αναγκαία προϋπόθεση και η ‘’κληρονομία’’ που οφείλουμε να σεβαστούμε για βιώσιμη-αειφόρο ανάπτυξη.  Δημιουργία διαδικτυακής πλατφόρμας με τα τοπόσημα-αξιοθέατα του Δήμου.

  Προωθούμε την ήπια τουριστική ανάπτυξη, που θα σέβεται το περιβάλλον, θα τονώνει την

  τοπική επιχειρηματικότητα και θα δώσει  δουλειές στους συμπολίτες μας!

___________________

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ   2022

 

 1.  Αρχικά όλες οι παραπάνω αναφερόμενες δράσεις – μελέτες και έργα να ενταχθούν στο προϋπολογισμό του 2022 με επαρκή ποσά για τη ταχεία υλοποίησή τους.
 2. Το  συνολικό ποσό  για την κοινωνική πρόνοια – στήριξη  και για τις κοινωνικές δομές του Δήμου στον προϋπολογισμό να αυξηθεί σε επίπεδο που να υπερκαλύψει την χρηματοδότηση υφιστάμενων και νέων προτεινόμενων πολιτικών και δομών. Τα ποσά αυτά μπορούν να προέλθουν και από την είσπραξη των μισθωμάτων σε χώρους που διαχειρίζεται ο Δήμος καθώς και από την αύξηση των εσόδων λόγω αυξημένης οικιστικής δραστηριότητας και αύξησης των αντικειμενικών αξιών. Ανάλογη πρόταση μας για την αύξηση του ποσού του προϋπολογισμού και με  άμεση διεκδίκηση και ενσωμάτωση των παράνομα παρακρατηθέντων από την κεντρική διοίκηση έγινε και για την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.)  του Δήμου μας. Τα ποσά που πληρώνουν οι πολίτες για φόρους και τέλη  πρέπει να έχουν σαφή αναδιανεμητικό χαρακτήρα και να στηρίζουν τους κοινωνικά και οικονομικά ασθενέστερους.
 1. Σε επίπεδο κοινωνικής μέριμνας να αναζητηθούν αρμοδίως οι πολίτες που έχουν σοβαρά προβλήματα διαβίωσης και να στηριχθούν με κάθε πρόσφορο τρόπο. Προτείνουμε την διεύρυνση της απαλλαγής από τα δημοτικά τέλη, με απαλοιφή των υπέρμετρων εξαιρέσεων. Επίσης προτείνουμε την ανάληψη πρωτοβουλίας για την επανασύνδεση ηλεκτρικού ρεύματος και νερού σε όσους λόγω αδυναμίας πληρωμής τους έχει διακοπεί, με κοινωνικά κριτήρια και δεδομένου ότι αυτά αποτελούν βασικό αγαθό διαβίωσης .
 1. Να υλοποιηθεί με ανάλογο κονδύλι η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (48/2018 Ψήφισμα στήριξης για την προστασία της πρώτης κατοικίας.ΑΔΑ-Ψ408ΩΨΖ-Φ5Β)για νομική και κοινωνική υποστήριξη δημοτών που βρίσκονται αντιμέτωποι με την διαδικασία πλειστηριασμού της πρώτης τους κατοικίας. Απόλυτα αναγκαίο μετά την άρση από την κυβέρνηση της προστασίας της πρώτης κατοικίας και της έναρξης μαζικών πλειστηριασμών.
 1. Στα πλαίσια της στήριξης οικογενειών με προβλήματα διαβίωσης να δοθούν από το Δήμο σε μορφή υποτροφίας τα έξοδα για τα παιδιά που σπουδάζουν εκτός ορίων της περιφέρειας Αττικής, για το σύνολο του προβλεπόμενου χρόνου σπουδών.
 1. Να αναζητηθεί πολιτική επίλυση της μονιμοποίησης των εργαζόμενων ως υπαλλήλων του Δήμου στην εξαιρετικά σημαντική κοινωνική δομή του «ΒΟΗΘΕΙΑ στο ΣΠΙΤΙ» και διεύρυνσή του σε όλες τις κατηγορίες που το έχουν ανάγκη.
 1. Αναντίρρητη ανάγκη και εξαιρετικά σημαντική  επίσης να αναζητηθεί πολιτική επίλυση της μονιμοποίησης των εργαζόμενων ως υπαλλήλων του Δήμου των καθαριστών- καθαριστριών σχολικών μονάδων και  λοιπών χώρων πολιτισμού – αθλητισμού.
 1.        Σημαντικό επίσης για την κοινωνική πρόνοια – στήριξη είναι  να επιταχυνθούν οι                                 διαπραγματεύσεις για την εξαγορά του τελευταίου ορόφου του Ξενώνα Βουλιαγμένης και                  την  αξιοποίηση του συνολικά ως Στέγη ενηλίκων αυξημένης χρονικά φιλοξενίας.
 1. Για τα έσοδα από δημοτικά τέλη που εισπράττονται μέσω του λογαριασμού κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος να γίνει αναλογιστική μελέτη για να μειωθούν τα σχετικά τέλη, με απαλοιφή των υπέρμετρων εξαιρέσεων, αλλά και διεύρυνση σε συγκεκριμένες περιπτώσεις και κοινωνικές ομάδες, χωρίς να επιβαρυνθούν όμως οι υπόλοιποι δημότες – κάτοικοι – επιχειρήσεις.  ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ: οικογένειες με μακροχρόνια άνεργους, υπερχρεωμένα νοικοκυριά, κλειστά καταστήματα και σπίτια, νέες επιχειρήσεις για τα τρία πρώτα χρόνια, μονάδες κοινωφελούς χαρακτήρα π.χ. Ασκληπιείο –  Παιδικά Χωρία ΣΟΣ – Κέντρο Υγείας Βάρης.
 1. Να εγγραφεί επαρκές ποσό για την απαλλοτρίωση του παράκτιου χώρου του ερειπωμένου κτίσματος του πρώην αναψυκτηρίου ‘’ΣΜΑΡΑΓΔΙ’’, για απελευθέρωση του παράκτιου χώρου με την κατεδάφισή του.
 1. Να διερευνηθεί και αναζητηθεί νομικά και χρηματοδοτικά η δυνατότητα αποδέσμευσης χώρων από την υφιστάμενη χρήση τους, σε όλο το εύρος του Δήμου, για την αύξηση των ελεύθερων χώρων  και των χώρων πρασίνου, πριν η οικοδομική έξαρση που συντελείται τους δεσμεύσει οριστικά.

Για τη  ΡΙ.ΚΙ.Π.   Β.Β.Β.

                                                                          Ματόπουλος θανος

- Διαφήμιση -