- Διαφήμιση -
Χρόνος Ανάγνωσης: 3 ΛεπτάΧρόνος Ανάγνωσης: 3 Λεπτά

Με απόφαση του Δημάρχου Παλαιού Φαλήρου Γιάννη Φωστηρόπουλου, από τις 30/8/2021, έχει ορισθεί  έμμισθος  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠ/ΣΙΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠ/ΣΙΩΝ, ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΔΩΝ για την περίοδο 2/9/2021 έως 1/9/2022  ο  κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ, με τις εξής αρμοδιότητες:

α. Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών πλην του τμήματος Παιδείας και Κοινωνικής Αρωγής

β. Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

γ. Δ/νση Δημοτικών Προσόδων πλην του τμήματος Δημοτικού Νεκροταφείου.

δ. Τέλεση Πολιτικών γάμων, χορήγηση αδειών και σχετικών βεβαιωτικών πράξεων για την τέλεσή τους.

Με την ίδια απόφαση, ορίζεται ότι όταν ο Δήμαρχος Γιάννης Φωστηρόπουλος απουσιάζει ή κωλύεται για οποιονδήποτε λόγο, τα καθήκοντα ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ , ως αναπληρωτής του.

 

Επίσης με απόφαση του Δημάρχου Παλαιού Φαλήρου Γιάννη Φωστηρόπουλου, ορίζονται ως αντιδήμαρχοι με θητεία από 9-9-2021 έως 8-9-2022, οι παρακάτω δημοτικοί σύμβουλοι της πλειοψηφίας καθώς και οι αρμοδιότητες τους :

 

  1. Έμμισθος ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ : κ. ΜΙΧΑΗΛ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ

α. Αρμοδιότητες Τμήματος Παιδείας, Δια βίου μάθησης και Σχολικού Αθλητισμού, πλην των Δημοτικών Βιβλιοθηκών και των Κ.Α.Π.Η.

β. Εποπτεία Κοινωνικού Παντοπωλείου και Κοινωνικού Συσσιτίου.

γ. Εποπτεία των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης (ΚΔΑΠ).

δ. Τέλεση Πολιτικών γάμων, χορήγηση αδειών και σχετικών βεβαιωτικών πράξεων

για την τέλεσή τους.

 

  1. Έμμισθoς ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ : κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΚΟΥΜΑΝΗΣ

α. Εποπτεία Κέντρου Κοινότητας, Κέντρου άνοιας και τις υπηρεσίες ψυχικής υγείας.

β. Εποπτεία και συντονισμό των Δημοτικών Ιατρείων, των δομών υγείας και προγραμμάτων υγείας.

γ. Τέλεση Πολιτικών γάμων, χορήγηση αδειών και σχετικών βεβαιωτικών πράξεων για την τέλεσή τους.

- Διαφήμιση -