- Διαφήμιση -
Χρόνος Ανάγνωσης: 3 ΛεπτάΧρόνος Ανάγνωσης: 3 Λεπτά

Μία σημαντική συνεργασία ξεκινάει ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης με το Πανεπιστήμιο Πειραιώς (ΠΑ.ΠΕΙ), με την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας η οποία πραγματοποιήθηκε στη 1 Δεκεμβρίου 2022, μεταξύ του Πρύτανη του Πανεπιστημίου κ. Άγγελου Κότιου και του Δημάρχου Γρηγόρη Κωνσταντέλλου.

Σκοποί του Μνημονίου Συνεργασίας είναι:

– Η Συνεργασία σε ερευνητικό επίπεδο με την εξέταση της δυνατότητας μόχλευσης πόρων από εθνικά χρηματοδοτικά εργαλεία ή χρηματοδοτικά εργαλεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη χρηματοδότηση έργων και υποβολή κοινών προτάσεων για χρηματοδότηση πρωτοβουλιών και ερευνητικών δράσεων που εντάσσονται στους κοινούς στόχους των τριών μερών, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

– Η Παροχή εκπαίδευσης και επιμόρφωσης – ανάληψη δράσεων, που σχετίζονται με την εκπαίδευση και επιμόρφωση στελεχών και φορέων σε αντικείμενα σχετικά με την υλοποίηση του κεντρικού στόχου.

– Πρόσθετες δράσεις που θα οριοθετηθούν στο μέλλον μετά από κοινή απόφαση των φορέων. Οι φορείς μπορεί να συμφωνήσουν την από κοινού προώθηση στο μέλλον και άλλων δράσεων συναφών με το πνεύμα και το αντικείμενο του μνημονίου.

Παράλληλα θα υπάρξει στενή συνεργασία προκειμένου από κοινού να προωθηθούν, εφαρμογές τεχνολογικής ανάπτυξης. Θέματα που άπτονται τεχνικών επαγγελματικής κατάρτισης, θέματα που σχετίζονται με την αξιοποίηση των επιστημονικών, εκπαιδευτικών και ερευνητικών επαφών και θέματα που σχετίζονται με την ενίσχυση τρεχουσών πρωτοβουλιών συγκρότησης «Κοινοτήτων Γνώσης και Καινοτομίας»

- Διαφήμιση -