- Διαφήμιση -
Χρόνος Ανάγνωσης: 3 ΛεπτάΧρόνος Ανάγνωσης: 3 Λεπτά

Στο Δήμο Καλλιθέας ξεκίνησε η Υποβολή Αιτήσεων  για υπαγωγή στη νέα Ρύθμιση οφειλών, στα πλαίσια του Ν.5036/23 (ΦΕΚ 77 Α/28-3-2023) «Πλαίσιο ρύθμισης οφειλών και άλλες φορολογικές και τελωνειακές ρυθμίσεις, προστασία των συντάξεων από τον πληθωρισμό και άλλες διατάξεις για τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας».

Η Ρύθμιση αφορά  κάθε είδους οφειλές προς τους Δήμους και τα νομικά τους πρόσωπα, που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες μετά την 1/11/2021 και έως την 1/2/2023  υπό προϋποθέσεις, οι οποίες μπορούν να ρυθμιστούν σε τριάντα έξι (36) ή έως εβδομήντα δύο (72) δόσεις, με ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης 30 ευρώ.

Οι Αιτήσεις για υπαγωγή στις Ρυθμίσεις  υποβάλλονται προς το Δήμο Καλλιθέας έως το αργότερο  30/6/2023 , είτε ηλεκτρονικά  μέσω του διαδικτυακού τόπου του Δήμου (www.kallithea.gr – online υπηρεσίες -Ηλεκτρονική Εξυπηρέτηση Δημοτών) ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ( tameio@kallithea.gr )

Απαιτούμενα  Δικαιολογητικά:

Yπεύθυνη Δήλωση με την οποία ο οφειλέτης να δηλώνει ότι:

Α) Έχει υποβάλλει όλες τις δηλώσεις εισοδήματος για την τελευταία πενταετία μέχρι την 31η.12.2022.

Β) Κατά τον χρόνο υπαγωγής στη Ρύθμιση δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για φοροδιαφυγή ή λαθρεμπορία.

Από τη Ρύθμιση εξαιρούνται όσες οφειλές δεν μπορούν να υπαχθούν σε νομοθετική ρύθμιση τμηματικής καταβολής ή η ρύθμιση τους απαγορεύεται από άλλους νόμους.

Επιπλέον παρέχεται η δυνατότητα αναβίωσης της Ρύθμισης των εκατό (100) δόσεων, που απωλέσθηκαν ή κατέστησαν μη εξυπηρετούμενες έως την 1η.2.2023, με πληρωμή δύο (2) δόσεων έως την 31η.7.2023, δηλαδή της τρέχουσας δόσης και μίας επιπλέον που αποσβένει παλαιές υποχρεώσεις με σειρά παλαιότητας.

Ηλεκτρονική καταβολή δόσεων:

Για πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου, Μαντζαγριωτάκη 74-76, 1ος όροφος, τηλέφωνα επικοινωνίας 2132070353, 2132070367, και στο email: tameio@kallithea.gr

- Διαφήμιση -