- Διαφήμιση -
Χρόνος Ανάγνωσης: 2 ΛεπτάΧρόνος Ανάγνωσης: 2 Λεπτά

Η Μαρίνα Γλυφάδας αποτελείται από 4 λεκάνες, την Α, Β, Γ, Δ και έχει γενικά είσοδο με γεωγραφικές συντεταγμένες 37Ο 51΄30΄ βόρειο πλάτος και 23ο 45΄30΄ ανατολικό μήκος.Περιλαμβάνει θαλάσσιο χώρο καθώς και χερσαία ζώνη ακτής, δηλαδή αμμώδη παραλία συνολικού μήκους 3 χιλ. και συγκεκριμένα μεταξύ της Α και Β λεκάνης μήκους 250 μ περίπου, μεταξύ Β και Γ λεκάνης μήκους 150 μ. περίπου, μεταξύ Γ και Δ λεκάνης μήκους 300 μ. περίπου και μεταξύ Δ λεκάνης και ορίου μήκους 350 μ. περίπου με όλες τις λιμενικές εγκαταστάσεις και κτιριακές κατασκευές που βρίσκονται στο χώρο της Μαρίνας.

Η χωρητικότητα της Μαρίνας Γλυφάδας είναι συνολικά 810 σκάφη.

Α λεκάνη 180 σκάφη

Β λεκάνη 100 σκάφη

Γ λεκάνη 280 σκάφη

και Δ λεκάνη 250 σκάφη

- Διαφήμιση -