- Διαφήμιση -
Χρόνος Ανάγνωσης: 17 ΛεπτάΧρόνος Ανάγνωσης: 17 Λεπτά

 

Σε συνέχεια δημοσιευμάτων σε μερίδα του τύπου σχετικά με τα έργα στην Astir Marina και προς αποκατάσταση της αλήθειας, Η ΑΣΤΗΡ ΜΑΡΙΝΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση”

 

 

“Μετά από ψευδή δημοσιεύματα σε μερίδα του τύπου προς αποκατάσταση της αλήθειας, προχωρούμε σε κατηγορηματική διάψευση των στοιχείων που αναφέρονται και σας ενημερώνουμε αναλυτικά:

Τα δημοσιεύματα βρίθουν λανθασμένων και ανακριβών πληροφοριών, δημιουργώντας μια στρεβλή εικόνα τόσο για την ίδια την επένδυση, όσο και για τα ζητήματα της προστασίας του περιβάλλοντος κατά την υλοποίηση των έργων.

Πιο συγκεκριμένα, ως προς τα περιβαλλοντικά ζητήματα σας ενημερώνουμε πως από κανέναν έλεγχο ή μελέτη δεν προκύπτει ότι οι εργασίες που λαμβάνουν χώρα επιφέρουν «περιβαλλοντική αλλοίωση του όρμου Ζωστήρος της Βουλιαγμένης» καθώς και «διαβρωτικά φαινόμενα στις ακτές κολύμβησης», όπως ψευδώς αναφέρεται στο δημοσίευμα.

Αντιθέτως, τον Ιούλιο του 2020 εκπονήθηκε ειδική ακτομηχανική μελέτη –  ενώ δεν υπήρχε καμία σχετική υποχρέωση από τον νόμο – για τη διερεύνηση πιθανών διαβρωτικών φαινομένων στον όρμο της Βουλιαγμένης από τη νέα μαρίνα και τεκμηριώθηκε επιστημονικά ότι η αναμόρφωση της μαρίνας θα έχει μηδενικό αντίκτυπο στις ακτές. Το Επιμελητήριο Περιβάλλοντος στο οποίο γίνεται επίκληση στο δημοσίευμα δεν εκπόνησε καμία μελέτη, έκανε απλώς γνωμοδότηση.

Υπογραμμίζεται ότι της επένδυσης για την αναβάθμιση της Μαρίνας του Αστέρα έχουν προηγηθεί επιστημονικές έρευνες από ομάδες εξειδικευμένων επιστημόνων καθώς και Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων σχετικά με τη βιωσιμότητα του έργου, βασισμένες στους πλέον σύγχρονους και αυστηρούς εθνικούς και ευρωπαϊκούς περιβαλλοντικούς όρους. Όλες οι μελέτες (ΣΜΠΕ, ΜΠΕ καθώς και επί μέρους μελέτες) έχουν λάβει έγκριση και θετικές γνωμοδοτήσεις από το Ε’ τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας καθώς και από 14 συνολικά αδειοδοτικούς φορείς. Μεταξύ των οργάνων που διατύπωσαν θετική γνώμη για το έργο, μετά από εκτεταμένη δημόσια διαβούλευση, περιλαμβάνεται το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής και το Δημοτικό Συμβούλιο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης (το τελευταίο με ευρύτατη πλειοψηφία). Επομένως το σχόλιο ότι η επένδυση έγινε «εν κρυπτώ» είναι παντελώς εσφαλμένο και ψευδές καθόσον όλα έγιναν με δημόσιες διαβουλεύσεις.

Η μελέτη με το σύνολο των στοιχείων του έργου έχει ήδη λάβει την έγκριση του Συμβουλίου της Επικρατείας (Ε’ Τμήμα) όπως προαναφέρθηκε στη φάση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, ενώ η δικαιοσύνη έχει ήδη απορρίψει τις πρόσφατες προσφυγές έξι κατοίκων εναντίων του έργου στα πρώτα στάδια που έχουν ήδη εκδικαστεί.

Υπενθυμίζουμε επίσης ότι η επένδυση ξεκίνησε με πλήρη διαφάνεια με τον διεθνή διαγωνισμό για τη μακροχρόνια μίσθωση της μαρίνας (2012-2052), καθώς ο εκσυγχρονισμός της με δαπάνες του επενδυτή ήταν όρος στη σύμβαση από τότε. Υπογραμμίζουμε με έμφαση ότι πρόκειται για μακροχρόνια μίσθωση και όχι για «ιδιωτικοποίηση» όπως εσφαλμένα αναφέρεται στο δημοσίευμά σας, καθώς η μαρίνα ήταν και παραμένει στην ιδιοκτησία του Δημοσίου και της ΕΤΑΔ.

Τα έργα για την αναβάθμιση της Αstir Marina συνεχίζονται την ώρα που η Αθηναϊκή Ριβιέρα αλλάζει συνολικά φυσιογνωμία δίνοντας νέες προοπτικές στην ανάπτυξη της παράκτιας ζώνης.

Η μαρίνα του Αστέρα ανακαινίζεται ριζικά μετά από σχεδόν 7 δεκαετίες ζωής και μάλιστα σύμφωνα με τα σύγχρονα πρότυπα τουριστικής ανάπτυξης. Πρόκειται για μια φυσική εξέλιξη για ένα πραγματικό τοπόσημο της περιοχής με κομβική και συμβολική θέση.

Η σύγχρονη μαρίνα θα περιλαμβάνει ένα σύνολο σύγχρονων λειτουργιών υψηλών προδιαγραφών που θα αφορούν στην εξυπηρέτηση σκαφών με σύγχρονους όρους περιβαλλοντικής διαχείρισης, αλλά και των επισκεπτών και κατοίκων της περιοχής, οι οποίοι θα έχουν άνετη και απρόσκοπτη πρόσβαση στην παράκτια ζώνη.

Ειδικά διαμορφωμένες πράσινες υποδομές, διαδρομές περιπάτου με εξαιρετική θέα που συνδυάζουν το πράσινο με τη θάλασσα, αναβαθμισμένες πράσινες περιοχές αλλά και εμπορικά καταστήματα, εστιατόρια και χώροι στάθμευσης με πράσινες στέγες θα βρίσκονται εκεί συνθέτοντας μια μοναδική εμπειρία αναψυχής.

Το έργο υλοποιείται σύμφωνα με τους πιο σύγχρονους περιβαλλοντικούς όρους και κριτήρια διεθνώς αναγνωρισμένων, αυστηρών προτύπων. Επιστημονικές εξειδικευμένες ομάδες έχουν εκπονήσει αναλυτικές έρευνες βιωσιμότητας (sustainability) με τη χρήση τελευταίας τεχνολογίας μοντέλων προσομοίωσης διασφαλίζοντας την φιλική για το περιβάλλον ολοκλήρωση των εργασιών σε κάθε στάδιο.

Βασικά στοιχεία εξέλιξης του έργου:

Σχετικά με τον υποτιθέμενο ελλιμενισμό 90 και πλέον mega yachts σύμφωνα με τα δημοσιεύματα:

H μαρίνα σήμερα έχει 102 θέσεις ελλιμενισμού. Η σύγχρονη επανασχεδιασμένη μαρίνα εντός των υφισταμένων ορίων θα έχει πλέον τη δυνατότητα να υποδεχτεί  συνολικά 59 σκάφη αναψυχής από τα οποία τα 46 θα είναι κάτω από 40 μέτρα, πέντε σκάφη θα είναι έως 45 μέτρα, άλλα πέντε έως 50 μέτρα, δύο έως 60 μέτρα, ενώ θα έχει δυνατότητα ελλιμενισμού και ενός σκάφους άνω των 70 μέτρων σε μήκος.

Η διαχείριση περιβαλλοντικών θεμάτων είναι αδιαπραγμάτευτη και έχει ληφθεί υπόψιν στο σύνολο των λειτουργιών αλλά και της κατασκευής της μαρίνας.

Σχετικά με τη διαδικασία του αφερματισμού όπου σύμφωνα με τα δημοσιεύματα «θα αποθέτουν τα απόβλητα τους στην θαλάσσια περιοχή της Βουλιαγμένης»:

Η  σύγχρονη οργάνωση της Astir Marina βάζει τέλος στις τακτικές άτακτου ελλιμενισμού στον όρμο της Βουλιαγμένης. Τα γιοτ από την ώρα της άφιξής τους συνδέονται  αυτόματα με τις παροχές της μαρίνας. Έτσι η γίνεται απόλυτα οργανωμένα o ελλιμενισμός τους. Το δίκτυο συλλογής λυμάτων κενού (vacuum), με το οποίο παραμένουν συνδεδεμένα σε όλη τη διάρκεια ελλιμενισμού και που είναι μάλιστα εγκατεστημένο μόνο στη μαρίνα του Αστέρα, αποκλείει τη διαρροή ή απόρριψη λυμάτων στη θάλασσα. Έτσι τα απόβλητα συλλέγονται και διαχειρίζονται με περιβαλλοντικά ορθό τρόπο.

Σχετικά με την υπερβολική δόμηση στη χερσαία ζώνη σύμφωνα με τα δημοσιεύματα:

Ο σχεδιασμός της μαρίνας περιλαμβάνει μόνο περίπου 3.960 τ.μ. νέας δόμησης πλήρως ενταγμένης στο φυσικό ανάγλυφο σε σύνολο 4.800 τ.μ. σημαντικά λιγότερη από τα περίπου 10.000 τ.μ. που επιτρέπει η νομοθεσία. Με απόλυτο σεβασμό στα παραδοσιακά στοιχεία της περιοχής που έχουν διαμορφώσει και τη φυσιογνωμία της, διατηρούνται σημαντικά τοπόσημα όπως το κτίριο του Moorings.

Ως προς τα δέντρα και την καταστροφή 4 στρεμμάτων υψηλής βλάστησης σύμφωνα με τα δημοσιεύματα:

Η συνολική βλάστηση θα αυξηθεί σημαντικά με νέα μεγάλης ανάπτυξης δέντρα, σε ποσότητες που θα υπερκαλύψουν όσα δέντρα κοπούν. Συγκεκριμένα: Στη μαρίνα θα κοπούν 150 δέντρα και συγκεκριμένα 63 δέντρα μικρής ανάπτυξης και 87 μεγάλης ανάπτυξης. Πολλά εξ αυτών ήταν ήδη ξερά, κάποια θα απομακρυνθούν κατόπιν απόφασης της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας και κάποια για τις ανάγκες των εργασιών των νέων κτιρίων. Μετά από πρόταση της δημοτικής αρχής, όσα δέντρα από τα 150 είναι υγιή θα μεταφυτευθούν σε άλλο σημείο της μαρίνας, ενώ παράλληλα το πράσινο θα ενισχυθεί με νέες φυτεύσεις 318 δέντρων (228 μικρής ανάπτυξης και 90 μεγάλης ανάπτυξης) με αποτέλεσμα το ισοζύγιο του πρασίνου να αυξηθεί κατά 168 νέα μεγάλα δέντρα τουλάχιστον.

Σχετικά με την υπερμεγέθυνση του ελλιμενισμού στον προσήνεμο μόλο σύμφωνα με τα δημοσιεύματα:

Ο  υφιστάμενος προσήνεμος μόλος επανασχεδιάζεται με σύγχρονα υλικά, φιλικά προς το περιβάλλον και το θαλάσσιο οικοσύστημα της περιοχής, με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας τους ελλιμενισμού των σκαφών, την δημιουργία χώρων απρόσκοπτης πρόσβασης πεζών, περιοχών φύτευσης και χώρων στάθμευσης οχημάτων.

Σχετικά με το υποτιθέμενο νέο ελικοδρόμιο σύμφωνα με τα δημοσιεύματα:

Η μαρίνα διέθετε και μέχρι σήμερα διαθέτει ένα πεδίο προσγείωσης/απογείωσης ελικοπτέρων (touch down area).  Το ίδιο ακριβώς πεδίο μεταφέρεται στον προσήνεμο μόλο και θα εξυπηρετεί αποκλειστικά την επιβίβαση και αποβίβαση των χρηστών-επισκεπτών των σκαφών που θα φιλοξενούνται στη μαρίνα και μόνο σε ειδικές περιπτώσεις.

Σχετικά με την ύπαρξη υδατοδρομίου σύμφωνα με τα δημοσιεύματα:

Δεν υπάρχει καμία απολύτως πρόθεση αλλά και ούτε χωροθετημένη δυνατότητα δημιουργίας υδατοδρομίου εντός της λιμενολεκάνης ή πέριξ αυτής. Η ΣΜΠΕ και η ΜΠΕ του έργου δεν έχει ούτε πρόβλεψη ούτε σχετική μνεία. Η επιλογή των Υπουργείων Τουρισμού και Ανάπτυξης να δοθεί ως δυνατότητα στο εγκεκριμένο ΠΔ δεν δεσμεύει ούτε υποχρεώνει τον επενδυτή σε κάτι τέτοιο. Η Astir Marina ούτε επιθυμεί ούτε προτίθεται να δημιουργήσει υδατοδρόμιο.

Σχετικά με την κατασκευή του υπόγειου χώρου στάθμευσης σύμφωνα με τα δημοσιεύματα:

Μεταξύ άλλων δίνεται λύση σε ένα σημαντικό ζήτημα που δεκαετίες δημιουργεί πρόβλημα στην κυκλοφορία της περιοχής. Οι χώροι στάθμευσης της μαρίνας, με δυναμικότητα 410 θέσεων από τις οποίες οι 140 θα βρίσκονται σε υπόγειο πάρκινγκ, θα αποσυμφορήσουν την κυκλοφορία στην Οδό Απόλλωνος, η οποία διογκώνεται ιδίως κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Έτσι εξασφαλίζεται η εύκολη και άνετη πρόσβαση των πεζών στην Οδό Απόλλωνος, βάζοντας τέλος στην άναρχη στάθμευση  και διασφαλίζοντας την ομαλή διέλευση των αυτοκινήτων σε έναν βασικό οδικό άξονα της περιοχής.

Σχετικά με το υποτιθέμενο χαμηλότοκο δάνειο για την κατασκευή της μαρίνας:

Τον Ιούλιο του 2020 υπογράφηκε δανειακή σύμβαση στο ευρύτερο πλαίσιο της πρόσκλησης του Ταμείου Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων COVID -19 μεταξύ Αστέρα και Εθνικής Τράπεζας. Το δάνειο εκδόθηκε αποκλειστικά για την κάλυψη αναγκών κεφαλαίου κίνησης του ξενοδοχείου, λόγω των αυξημένων αναγκών ρευστότητας του, που προέκυψαν συνεπεία της επιδημικής έκρηξης του COVID-19 κατά τη διάρκεια της χρήσης 2020.

Ρητώς απαγορευόταν στον Εκδότη η χρήση της χρηματοδότησης αυτής για άλλο σκοπό.

Το Δάνειο είχε 5 ετές πρόγραμμα αποπληρωμής ωστόσο η Εταιρεία επέλεξε να το εξοφλήσει πλήρως (μέσω προπληρωμής) τον Σεπτέμβριο του 2021 σε συνέχεια αναχρηματοδότησης του ομίλου ΑΣΤΗΡ από την Alpha Bank.

Να σημειωθεί ότι το έργο της Μαρίνας εκκίνησε τον Μάιο του 2021 και αρχικώς χρηματοδοτήθηκε από κεφάλαια του Αστέρα και εν συνεχεία από δάνειο που έλαβε από την ALPHA BANK και σε καμία περίπτωση δεν χρησιμοποιήθηκαν χρήματα του δανείου του COVID-19.

 

Επιπροσθέτως, με γνώμονα την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και του φυσικού οικοσυστήματος της περιοχής, το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ) – ο μόνος αρμόδιος επιστημονικός φορέας που είναι ανεξάρτητος, δημόσιος και έχει καθολική αποδοχή – από τον Σεπτέμβριο του 2020 ανέλαβε τη διαχείριση και πιστοποίηση των βυθοκορημάτων στην περιοχή της μαρίνας, καθώς και συνολικά το ρόλο του περιβαλλοντικού συμβούλου του έργου κατά τη φάση κατασκευής του αλλά και τον έλεγχο των υδάτων και του βυθού εντός της περιοχής της μαρίνας.

Με στόχο την διαφανή και αξιόπιστη ενημέρωση των πολιτών, κατ’ απαίτηση του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, δημιουργήθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα της Astir Marina «Παρατηρητήριο εβδομαδιαίων μετρήσεων του ΕΛΚΕΘΕ για την ποιότητα των υδάτων στον κόλπο της Βουλιαγμένης» – https://astir.gr/paratiritirio/. Στη σελίδα αυτή κάθε εβδομάδα δημοσιεύονται οι σχετικές εκθέσεις στο πλαίσιο της εξέλιξης των εργασιών ανάπλασης στη μαρίνα Βουλιαγμένης.

Τέλος, για την αποφυγή όχλησης στην ευρύτερη περιοχή του εργοταξίου και με απαίτηση του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης δεν χωροθετήθηκε εγκατάσταση διαχείρισης δομικών υλικών ούτε κατασκευής τσιμεντένιων κατασκευών λιμενικών εγκαταστάσεων (blocks) για την αποφυγή του θορύβου, της σκόνης αλλά και της διέλευσης εκατοντάδων βαρέων οχημάτων μεταφοράς μπετόν στη χερσόνησο. Αυτά κατασκευάζονται σε ειδικό χώρο στη Δραπετσώνα, μεταφέρονται δια θαλάσσης και τοποθετούνται στη Μαρίνα Βουλιαγμένης.”

 

 

Διαβάστε επίσης:

Σμύρνη 100 χρόνια μετά το ξεριζωμό … στις γειτονιές της Νέας Σύρνης

«Ανάσα» για τις μετακινήσεις προς Ελληνικό και Νότια Προάστια- Μελέτες για την «σήραγγα της Ηλιούπολης»

- Διαφήμιση -