- Διαφήμιση -
Χρόνος Ανάγνωσης: 3 ΛεπτάΧρόνος Ανάγνωσης: 3 Λεπτά

Μειωμένο πλεόνασμα κατά 624 εκ. €, στα 239 εκ. € – έναντι του στόχου για 863 εκ. €, που είχε τεθεί στον Προϋπολογισμό του 2015 – και αυξημένο, στα 300 εκ. € για το 2016, είναι οι προβλέψεις του Υπουργείου Οικονομικών για την Τοπική Αυτοδιοίκηση για τα έτη 2015 και 2016, σύμφωνα με τα στοιχεία του Κρατικού Προϋπολογισμού 2016, που κατέθεσε, χθες, στη Βουλή, ο Υπουργός Οικονομικών, Ευκλείδης Τσακαλώτος.

Προβλέψεις 2015

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία εκτέλεσης του ενοποιημένου προϋπολογισμού των Ο.Τ.Α., το ισοζύγιο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σε δημοσιονομική βάση, συμπεριλαμβανομένου και του ισοζυγίου των Νομικών Προσώπων και Δημοτικών Επιχειρήσεων των Ο.Τ.Α., εκτιμάται ότι, θα διαμορφωθεί στα 239 εκατ. ευρώ, χαμηλότερα, κατά 624 εκατ. ευρώ, έναντι του στόχου που είχε τεθεί στον Προϋπολογισμό του 2015 (863 εκατ. ευρώ).

Η απόκλιση αυτή οφείλεται κυρίως, στη σημαντική υστέρηση των ιδίων εσόδων των Ο.Τ.Α. και ειδικότερα των Δήμων, στην αύξηση των λειτουργικών δαπανών, καθώς και στην εκτιμώμενη αύξηση των απλήρωτων υποχρεώσεων τους, σε σχέση με αυτές στις 31/12/2014.

Προβλέψεις 2016

Σύμφωνα με τις προβλέψεις του ενοποιημένου προϋπολογισμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, για το έτος 2016, προβλέπεται πλεόνασμα ύψους 300 εκατ. ευρώ, περιλαμβανομένου και του αποτελέσματος των εποπτευόμενων Ν.Π.Δ.Δ. και Δημοτικών Επιχειρήσεων φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, βελτιωμένο, κατά 61 εκατ. ευρώ, σε σχέση με το 2015.

Σημειώνεται ότι, στο 2016, έχουν προβλεφθεί αυξημένες μεταβιβάσεις πόρων (Κ.Α.Π.) στους Ο.Τ.Α., έναντι του 2015, και ειδικότερα, αυξημένοι πόροι από τον Τακτικό Προϋπολογισμό στις Περιφέρειες, για την ανάληψη της καταβολής των δαπανών της μισθοδοσίας του προσωπικού τους, που μέχρι την 31/12/2015, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4047/2012, καταβάλλονταν από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

ΠΗΓΗ: epoli

- Διαφήμιση -